نام استاد: محمدرضا آقاابراهیمی

مرتبه علمی: استاد

پست الکترونیک: aghaebrahimi@birjand.ac.ir

آدرس وب سایت: http://ece.birjand.ac.ir/epe/aghaebrahimi/

فایل رزومه: دانلود رزومه


نام واحد: دانشکده برق و کامپیوتر - گروه قدرت

تلفن : 414

فاکس: 05632202163

محل کار: پردیس شوکت آباد دانشگاه بیرجند

اخرین وضعیت:

My Current Research Interests

  • Renewable Energies, especially Wind and Solar Energy
  • Distributed Generation (DG)
  • Smart Grids and Electric Vehicles
  • Electric Energy Storage Systems

My Ph.D. Research Areas

  • HVDC Transmission Systems
  • Power Electronics
  • Power System Digital Simulation

My M.Sc. Research Areas

  • Electric Machines
  • Power Electronics
  • Power System Digital Simulation
loading
loading
loading
loading
loading

برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ایام هفته / ساعت 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبه مشاوره دانشجویی مشاوره دانشجویی
یکشنبه جلسه گروه قدرت مشاوره دانشجویی
دوشنبه انرژی های تجدیدپذیر مشاوره دانشجویی
سه شنبه انرژی های تجدیدپذیر/ماشین 3 مشاوره دانشجویی
چهارشنبه ماشین 3 مشاوره دانشجویی
پنج شنبه