تنظیم ضرایب مدل آسیب اصلاح شده گرسون برای فولاد گریدapi x۶۵ با در نظر گرفتن اثر ناهمسانگردی

نویسندگانعلیرضا افسری مقدم، مهدیه خسروی خضری، سیدیوسف احمدی بروغنی
همایشبیست و ششمین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسی مکانیک ایران
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۷/۰۲/۰۴ - ۱۳۹۷/۰۲/۰۶
نوع همایشسخنرانی