ارائه روش خمکاری لوله ها به کمک ماندرل سیمی به عنوان روشی جدید

نویسندگانمحمدرضا رجبی رضاابادی, مسعود رضائی زاده, سیدیوسف احمدی بروغنی
نشریهنشریه علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک
شماره سریال۲
شماره مجلد۱۸
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۱۳۹۷
نمایه نشریهISC،وزارت علوم - علمی پژوهشی