بهبود شکل پذیری در فرایند هیدروفرمینگ لوله با اعمال ارتعاشات آلتراسونیک

نویسندگانسید احسان افتخاری شهری, سیدیوسف احمدی بروغنی, خلیل خلیلی, امین الله محمدی
نشریهمهندسی مکانیک مدرس
شماره سریال۵
شماره مجلد۱۴
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۱۳۹۳
نمایه نشریهISC،وزارت علوم - علمی پژوهشی