بررسی تاثیر عملیات حرارتی بر پاسخ ضربه فوم آلومنیم با رویکرد تحلیل آماری

نویسندگانحسین فراهت, سیدیوسف احمدی بروغنی
نشریهمهندسی مکانیک مدرس
شماره سریال۱۰
شماره مجلد۱۶
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۱۳۹۵
نمایه نشریهISC،وزارت علوم - علمی پژوهشی