مدلسازی فومهای آلومینیومی جهت جذب ضربه در ساختارهای چند لایه

نویسندگانرضا حصاری, سیدیوسف احمدی بروغنی
نشریهمجله مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز
شماره سریال۲
شماره مجلد۴۷
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۱۳۹۶
نمایه نشریهISC،وزارت علوم - علمی پژوهشی