مقدمه ای بر جامعه پذیری دینی در تفاسیر قرآن

نویسندگانمحمدباقر آخوندی غیر فعال
نشریهاسلام و علوم اجتماعی
شماره سریال۵
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۱۳۹۰
نمایه نشریهISC