اثر همزمان ریزپرتابگر مغناطیسی و اگرو باکتریم در افزایش کارایی انتقال ژن به خربزه ایرانی

نویسندگان, , , Amir hasan Asadian
نشریهCASPIAN JOURNAL OF APPLIED SCIENCES RESEARCH
شماره سریال2
شماره مجلد3
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار2013
نمایه نشریهمجلات خارجی فاقد نمایه