ارزیابی خصوصیات رنگ کاسبرگ در گیاه دارویی چای ترش (Hibiscus sabdariffa L.) تحت تاثیر مدیریت آبیاری، تلقیح با دو گونه قارچ میکوریزا و مصرف اسید هیومیک

نویسندگانحمیدرضا فلاحی, مرتضی قربانی, اقحوانی شجری مهسا, علیرضا صمدزاده, مهدی خیاط, زهرا مرکی, امیر حسن اسعدیان
نشریهتنش های محیطی در علوم زراعی
شماره سریال۴
شماره مجلد۱۰
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۱۳۹۶
نمایه نشریهISC،وزارت علوم - علمی پژوهشی