کاهش فاصله نظریه و عمل در میان معلمان با استفاده از سیستم مدیریت دانش

نویسندگانسیده ملیحه حسینی، محسن آیتی
همایشسیزدهمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۴/۰۲/۳۱ - ۱۳۹۴/۰۲/۳۱
نوع همایشپوستر