نقش سبک تدریس ترجیحی و جنسیت دانشجویان بر پیش بینی درگیری تحصیلی آنان در دانشگاه علوم پزشکی مشهد

نویسندگانفهیمه صیامی, محمد اکبری بورنگ, محسن آیتی, محمدعلی رستمی نژاد
نشریهمجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی
شماره سریال۹
شماره مجلد۱۴
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۱۳۹۳
نمایه نشریهISC،وزارت بهداشت