تحلیل عاملی تییدی مقیاس شناسایی دانش آموزان بااستعداد

نویسندگانمحسن آیتی, محمدرضا اسدی یونسی, عمید آزادگان
نشریهاندازه گیری تربیتی
شماره سریال۲۷
شماره مجلد۷
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۱۳۹۶
نمایه نشریهISC،وزارت علوم - علمی پژوهشی