شناسایی و تبیین فرهنگ برنامه درسی براساس تفسیر تسنیم

نویسندگانمحسن آیتی
نشریهپژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی
شماره سریال۳۷
شماره مجلد۱
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۱۳۹۶
نمایه نشریهISC،وزارت علوم - علمی پژوهشی