رابطه میزان استفاده از اینترنت با نگرش دانشجویان نسبت به اثرات اینترنت بر آشفتگی افکار، اختلال خواب، تیک های عصبی و خواب. رسانه و فرهنگ

نویسندگانهاجر خباز, محسن آیتی, محمد رضایی
نشریهرسانه و فرهنگ
شماره سریال۷
شماره مجلد۲
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۱۳۹۶
نمایه نشریهISC،وزارت علوم - علمی پژوهشی