سامانه اطلاعات اساتید دانشگاه بیرجند


اعضای محترم هیات علمی می توانند نظرات و درخواست های خود، در مورد این سامانه را از طریق ایمیل دانشگاه به ایمیل زیر ارسال نمایند

 

cv
[at]

ادامه مطلب در تارنمای دانشگاه یزد: (https://www.yazd.ac.ir/schools/electrical/faculties/i/8898)
 [at] birjand.ac.ir              مدیریت سامانه اساتید

 


اعضای محترم هیات علمی می توانند با ورود به سامانه قسمت ویرایش اطلاعات شخصی مرتبه علمی خود را بروزرسانی نمایند