بررسی و رتبه بندی عوامل موثر بر انتخاب نوع سرمایه گذاری شهروندان بیرجندی

نویسندگانمحمد اسکندری ثانی، آزاده رضائی نسب، رضا کیمیائی
همایشکنفرانس ملی فرصت ها و محدودیت های سرمایه گذاری در حوزه صنعت خراسان جنوبی
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۶/۰۱/۳۰ - ۱۳۹۶/۰۱/۳۱
نوع همایشسخنرانی