کاربرد تلفیقی سوزاندن و زمان برداشت چین در مدیریت غیر شیمیایی جو موشی در مزارع یونج مستقر

نویسندگانحمیده کلهرنیا، سید وحید اسلامی، سهراب محمودی، محمد رئوفی
همایشهفتمین همایش علوم علف های هرز ایران
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۶/۰۶/۰۵ - ۱۳۹۶/۰۶/۰۷
نوع همایشپوستر