اثر روش های مختلف کنترل علف های هرز و خاکورزی بر مدیریت علف های هرز پنبه ( Gossypium hirsutum ) در کشت دوم بعد از پنبه

نویسندگانمحبوبه سردار, محمد علی بهدانی, سید وحید اسلامی, سهراب محمودی
نشریهحفاظت گیاهان
شماره سریال۲۹
شماره مجلد۱
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۱۳۹۴
نمایه نشریهISC،وزارت علوم - علمی پژوهشی