اثر مالچ بقایای گیاهی مختلف روی سبز شدن و رشد اولیه گلرنگ و گندم در شرایط رطوبتی متفاوت

نویسندگانزهرا شریفی, سید وحید اسلامی, مجید جامی الاحمدی, سهراب محمودی
نشریهتنش های محیطی در علوم زراعی
شماره سریال۳
شماره مجلد۱۱
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۱۳۹۷
نمایه نشریهISC،وزارت علوم - علمی پژوهشی