مرتضی اسمعیل نژاد

سوابق تحصیلی

مرتبه علمیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۲جغرافیاشهید بهشتی تهران
کارشناسی ارشد۱۳۸۴جغرافیای طبیعیسیستان و بلوچستان
دکتری۱۳۹۱جغرافیای طبیعی، آب و هواشناسی در برنامه ریزی محیطیسیستان و بلوچستان

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه بیرجنددانشیار گروه جغرافیاآزمایشیتمام وقت۹

سوابق اجرایی

 1. عضو هیئت علمی گروه جغرافیا، دانشگاه بیرجند.
 2. کارشناس آمایش و برنامه ریزی، معاونت امور اقتصادی و برنامه ریزی، سازمان مدیریت استان خراسان جنوبی، 1385-1386.
 3. کارشناس برنامه ریزی و آمایش، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی ومعاونت برنامه ریزی استانداری خراسان جنوبی،1387-1386 و1387-1388.
 4. همکاری با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان سیستان و بلوچستان ، مسکن شهری ، زاهدان  83 و84 .
 5. همکاری با پژوهشکده علوم زمین و جغرافیا ، دانشگاه سیستان و بلوچستان،1388-1385.
 6. پژوهشگر برتر دانشگاه ببرجند 1396

 

 

 1. تدریس در دانشگاه سیستان و بلوچستان1387,1388،1389
 2. تدریس در دانشگاه پیام نور مرکز بیرجند 1386 و1387.
 3. تدریس در دانشگاه آزاد واحد بیرجند، 1386 و 1387.
 4. تدریس در دانشگاه آزاد واحد زاهدان1389.
 5. تدریس در  مرکزجهاد دانشگاهی زاهدان 1388.
 6. تدریس در دانشگاه پیام نور زاهدان،1389.
 7. تدریس در مرکز علمی کاربردی هلال بیرجند،1394
 8. تدریس در کارگاههای آموزشی در شهرداری،سازمان هواشناسی، اداره کل امور عشایری،منابع طبیعی، کمیته امداد امام خمینی...

سوابق پژوهشی

 1. کارگاه سیستم اطلاعات جغرافیایی و آموزش نرم افزار ARCGIS, اداره کل هواشناسی زاهدان.1387.
 2. کارگاه آموزش GPS و آموزش نرم افزار Map source, اداره کل امور عشایری  سیستان
  و بلوچستان, چابهار.1387.
 3. کارگاه آموزشی GIS ، اداره کل منابع طبیعی زاهدان،1391.
 4. کارگاه سیستم اطلاعات جغرافیایی و آموزش نرم افزار ARCGIS, دانشگاه آزاد اسلامی مرکز زاهدان.1388.
 5. کارگاه آموزشی آمار و Spss وسیستم اطلاعات جغرافیایی نقشه کشی فقر،اداره کل کمیته امداد امام خمینی سیستان و بلوچستان.1393
 6. کارگاه مبانی نقشه و GIS  و آموزش نرم افزار ARCGIS, جهاد دانشگاهی مرکز زاهدان.1388.
 7. کارگاه آموزشی تکنیک های آماری در علوم جغرافیایی،انجمن علمی جغرافیا،دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی،1390.
 8. کارگاه آموزشی GPS Workshop، دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی،1390.
 9. کارگاههای آموزشی روش ها فنون و مدل ها در برنامه ریزی گردشگری و روستایی.
 1. نخستین کنفراس ملی آب و هواشناسی، کرمان،1392
 2. دومین کنفراس ملی آب و هواشناسی،مشهد، 1397
 3. کنفرانس ملی توسعه محور شرق،بیرجند،1397
 4. کنفرانس ملی نظم و امنیت،1392
 5. کنفرانس بین المللی امنیت انسانی در غرب آسیا،1394
 1. عضو انجمن جغرافیایی ایران
 2. عضو انجمن اقلیم شناسی ایران
 3. عضو باشگاه پژوهشگران دانشجو
 4. عضو انجمن خشکی و خشکسالی ایران
 5. عضو انجمن علمی سیستمهای سطوح آبگیر باران ایران
 6. عضو انجمن انجمن بین المللی اقلیم و شهر
 7. عضو انجمن علمی جغرافیای روستایی ایران