فیلتر شده بر اساس : علوم
نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۵۴ مورد.
سعید

سعید آقاجانی بازنشسته

علوم - شیمی
سعید آقاجانی بازنشسته
مربی -
علوم - شیمی
-

http://cv.birjand.ac.ir/aghajani/fa

فاطمه

فاطمه ابراهیمی

دکتری
علوم - فیزیک
فاطمه ابراهیمی
استاد دکتری
علوم - فیزیک
-

http://cv.birjand.ac.ir/ebrahimi/fa

فیصل

فیصل اطمینان

دکترای تخصصی
علوم - فیزیک
فیصل اطمینان
استادیار دکترای تخصصی
علوم - فیزیک
-

http://cv.birjand.ac.ir/fetminan/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس
علی

علی اله رسانی

دکترای تخصصی
علوم - شیمی
علی اله رسانی
استادیار دکترای تخصصی
علوم - شیمی
-

http://cv.birjand.ac.ir/alahresani/fa

احمد

احمد امیرابادیزاده

دکترای تخصصی
علوم - فیزیک
احمد امیرابادیزاده
دانشیار دکترای تخصصی
علوم - فیزیک
-

http://cv.birjand.ac.ir/aamirabadizadeh/fa

گوگل اسکالر

قدسیه باقرزاده

علوم - شیمی
رضا

رضا پژوهش

دکتری
علوم - فیزیک
معصومه

معصومه جعفرپور

دکترای تخصصی
علوم - شیمی
معصومه جعفرپور
دانشیار دکترای تخصصی
علوم - شیمی
-

http://cv.birjand.ac.ir/jafarpour/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس
احمد

احمد حاجی زاده

کارشناسی ارشد
علوم - شیمی
احمد حاجی زاده
مربی کارشناسی ارشد
علوم - شیمی
-

http://cv.birjand.ac.ir/ahajizadeh/fa

محبوبه سادات

محبوبه سادات حسین زاده

دکترای تخصصی
علوم - زیست شناسی
محبوبه سادات حسین زاده
استادیار دکترای تخصصی
علوم - زیست شناسی
۳۰۱

http://cv.birjand.ac.ir/hosseinzadeh/fa

گوگل اسکالر
روح الله

روح الله خانی

دکترای تخصصی
علوم - شیمی
روح الله خانی
استادیار دکترای تخصصی
علوم - شیمی
-

http://cv.birjand.ac.ir/khani/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس
سید محمد

سید محمد خراشادیزاده

دکترای تخصصی
علوم - فیزیک
سید محمد خراشادیزاده
دانشیار دکترای تخصصی
علوم - فیزیک
۰۵۶۳۲۴۲۱۶۸۰

http://cv.birjand.ac.ir/smkhorashadizadeh/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس
احمد رضا

احمد رضا خزاعی

دکترای تخصصی
علوم - زمین شناسی
احمد رضا خزاعی
دانشیار دکترای تخصصی
علوم - زمین شناسی
-

http://cv.birjand.ac.ir/khazaei/fa

محمد مهدی

محمد مهدی خطیب

دکترای تخصصی
علوم - زمین شناسی
محمد مهدی خطیب
استاد دکترای تخصصی
علوم - زمین شناسی
۳۴۸

http://cv.birjand.ac.ir/khatib/fa

گوگل اسکالر
حیدر

حیدر رئیسی

دکترای تخصصی
علوم - شیمی
حیدر رئیسی
استاد دکترای تخصصی
علوم - شیمی
-

http://cv.birjand.ac.ir/raeisi/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس
علی

علی زراعتکار مقدم

دکترای تخصصی
علوم - شیمی