فیلتر شده بر اساس : کشاورزی
نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۵۳ مورد.
فرهاد

فرهاد آذرمی آتاجان

دکترای تخصصی
کشاورزی - علوم و مهندسی خاک
فرهاد آذرمی آتاجان
استادیار دکترای تخصصی
کشاورزی - علوم و مهندسی خاک
۰۵۶۳۲۲۵۴۰۴۱

http://cv.birjand.ac.ir/azarmi/fa

گوگل اسکالر ایپرینت
سید وحید

سید وحید اسلامی

دکترای تخصصی
کشاورزی - زراعت
سید وحید اسلامی
دانشیار دکترای تخصصی
کشاورزی - زراعت
-

http://cv.birjand.ac.ir/eslami/fa

گوگل اسکالر
محمد رضا

محمد رضا اصغری

کارشناسی ارشد
کشاورزی - علوم دامی
محمد رضا اصغری
مربی کارشناسی ارشد
کشاورزی - علوم دامی
۵۶۳۲۲۵۴۰۴۲-۷

http://cv.birjand.ac.ir/masghari/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس ایپرینت
مهدی

مهدی امیرابادیزاده

دکتری
کشاورزی - علوم و مهندسی آب
مهدی امیرابادیزاده
استادیار دکتری
کشاورزی - علوم و مهندسی آب
-

http://cv.birjand.ac.ir/mamirabadizadeh/fa

محمدحسین

محمدحسین امینی فرد

دکترای تخصصی
کشاورزی - باغبانی
محمدحسین امینی فرد
استادیار دکترای تخصصی
کشاورزی - باغبانی
-

http://cv.birjand.ac.ir/aminifard/fa

گوگل اسکالر
علی

علی ایزانلو

دکترای تخصصی
کشاورزی - زراعت
علی ایزانلو
استادیار دکترای تخصصی
کشاورزی - زراعت
۰۵۶۳۲۲۵۴۰۴۱-۹

http://cv.birjand.ac.ir/izanlou/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس ایپرینت
مسلم

مسلم باشتنی

دکتری
کشاورزی - علوم دامی
مسلم باشتنی
استاد دکتری
کشاورزی - علوم دامی
۳۲۲۵۴۰۴۱

http://cv.birjand.ac.ir/bashtani/fa

گوگل اسکالر
محمد رضا

محمد رضا بخشی

دکترای تخصصی
کشاورزی - زراعت
محمد رضا بخشی
استادیار دکترای تخصصی
کشاورزی - زراعت
-

http://cv.birjand.ac.ir/mbakhshi/fa

گوگل اسکالر
محمد علی

محمد علی بهدانی

دکترای تخصصی
کشاورزی - زراعت
محمد علی بهدانی
استاد دکترای تخصصی
کشاورزی - زراعت
۰۵۶۳۲۲۵۴۰۴۱

http://cv.birjand.ac.ir/behdani/fa

گوگل اسکالر
حسن

حسن بیات

دکترای تخصصی
کشاورزی - باغبانی
حسن بیات
استادیار دکترای تخصصی
کشاورزی - باغبانی
-

http://cv.birjand.ac.ir/bayat/fa

گوگل اسکالر ایپرینت
سهیل

سهیل پارسا

دکترای تخصصی
کشاورزی - زراعت
سهیل پارسا
استادیار دکترای تخصصی
کشاورزی - زراعت
۰۵۶۳۲۲۵۴۰۴۱-۹

http://cv.birjand.ac.ir/parsa/fa

گوگل اسکالر
محسن

محسن پوررضا بیلندی

دکتری
کشاورزی - علوم و مهندسی آب
محسن پوررضا بیلندی
استادیار دکتری
کشاورزی - علوم و مهندسی آب
-

http://cv.birjand.ac.ir/pourreza/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس
مجید

مجید جامی الاحمدی

دکترای تخصصی
کشاورزی - زراعت
مجید جامی الاحمدی
دانشیار دکترای تخصصی
کشاورزی - زراعت
-

http://cv.birjand.ac.ir/jamiahmadi/fa

گوگل اسکالر
مهدی

مهدی جهانی

دکتری
کشاورزی - گیاهپزشکی
مهدی جهانی
دانشیار دکتری
کشاورزی - گیاهپزشکی
۰۵۶۳۲۲۵۴۰۴۲

http://cv.birjand.ac.ir/jahani/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس
سیده عاطفه

سیده عاطفه حسینی

دکترای تخصصی
کشاورزی - گیاهپزشکی
سیده عاطفه حسینی
استادیار دکترای تخصصی
کشاورزی - گیاهپزشکی
۰۵۶۳۲۲۵۴۰۴۲

http://cv.birjand.ac.ir/ahosseini/fa

گوگل اسکالر
سید محمد

سید محمد حسینی

دکترای تخصصی
کشاورزی - علوم دامی
سید محمد حسینی
دانشیار دکترای تخصصی
کشاورزی - علوم دامی
-

http://cv.birjand.ac.ir/smhosseini/fa

گوگل اسکالر
سید جواد

سید جواد حسینی واشان

دکترای تخصصی
کشاورزی - علوم دامی

حسین حمامی

دکترای تخصصی
کشاورزی - زراعت
حسین حمامی
استادیار دکترای تخصصی
کشاورزی - زراعت
-

http://cv.birjand.ac.ir/hamami/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس