فیلتر شده بر اساس : اموزشکده کشاورزی سرایان
نمایش ۱ تا ۵ مورد از کل ۵ مورد.
امیر حسن

امیر حسن اسعدیان

کارشناسی ارشد
اموزشکده کشاورزی سرایان - زراعت
امیر حسن اسعدیان
مربی کارشناسی ارشد
- اموزشکده کشاورزی سرایان - زراعت

http://cv.birjand.ac.ir/asadian/fa

جواد

جواد چزگی

دکترای تخصصی
اموزشکده کشاورزی سرایان - مرتع
جواد چزگی
استادیار دکترای تخصصی
- اموزشکده کشاورزی سرایان - مرتع

https://www.researchgate.net/profile/Javad_Chezgi3

گوگل اسکالر

مهدی دستورانی (غیر فعال)

اموزشکده کشاورزی سرایان - آبیاری
مهدی دستورانی (غیر فعال)
استادیار -
- اموزشکده کشاورزی سرایان - آبیاری

http://cv.birjand.ac.ir/391076/fa

مسعود

مسعود دیدارخواه

دکتری
اموزشکده کشاورزی سرایان - زراعت
مسعود دیدارخواه
استادیار دکتری
- اموزشکده کشاورزی سرایان - زراعت

http://cv.birjand.ac.ir/didarkhah/fa

گوگل اسکالر
سید حمیدرضا

سید حمیدرضا رمضانی

دکترای تخصصی
اموزشکده کشاورزی سرایان - زراعت
سید حمیدرضا رمضانی
استادیار دکترای تخصصی
- اموزشکده کشاورزی سرایان - زراعت

http://cv.birjand.ac.ir/hramazani/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس ایپرینت