نمایش ۱۶۳ تا ۱۸۰ مورد از کل ۳۳۹ مورد.
محمدحسین

محمدحسین سالاری فر

دکترای تخصصی
علوم تربیتی و روانشناسی - روانشناسی
محمدحسین سالاری فر
استادیار دکترای تخصصی
۳۲۲۲۷۷۹۵ علوم تربیتی و روانشناسی - روانشناسی

http://cv.birjand.ac.ir/salarifard/fa

گوگل اسکالر
علی اکبر

علی اکبر سام خانیانی

دکتری
ادبیات و علوم انسانی - ادبیات
علی اکبر سام خانیانی
دانشیار دکتری
۳۲۲۰۲۳۰۱ ادبیات و علوم انسانی - ادبیات

http://cv.birjand.ac.ir/samkhaniani/fa

سارا

سارا سبحانی

دکترای تخصصی
علوم - شیمی
سارا سبحانی
استاد دکترای تخصصی
- علوم - شیمی

http://cv.birjand.ac.ir/sobhani/fa

گوگل اسکالر
رضا

رضا سرحدی

دکترای تخصصی
علوم - فیزیک
رضا سرحدی
استادیار دکترای تخصصی
۰۵۶۳۲۲۰۲۳۰۱ علوم - فیزیک

https://sites.google.com/site/rezasarhaddi/home

گوگل اسکالر اسکوپوس ایپرینت

محمد سروری

دانشکده فنی فردوس - الکترونیک
محمد سروری
مربی -
- دانشکده فنی فردوس - الکترونیک

http://cv.birjand.ac.ir/sorori/fa

هادی سریر

کشاورزی - علوم دامی
هادی سریر
دانشیار -
- کشاورزی - علوم دامی

http://cv.birjand.ac.ir/sarir/fa

حمید

حمید سعادت فر

دکترای تخصصی
مهندسی برق و کامپیوتر - کامپیوتر
حمید سعادت فر
استادیار دکترای تخصصی
- مهندسی برق و کامپیوتر - کامپیوتر

http://cv.birjand.ac.ir/saadatfar/fa

گوگل اسکالر
محمد

محمد سعادتی

دکترای تخصصی
کشاورزی - گیاهپزشکی
محمد سعادتی
استادیار دکترای تخصصی
۰۵۶۳۲۴۵۶۶۳۰ کشاورزی - گیاهپزشکی

http://cv.birjand.ac.ir/saadati/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس
محمدرضا

محمدرضا سعید افخم الشعرا

دکترای تخصصی
منابع طبیعی و محیط زیست - مرتع و آبخیزداری
محمدرضا سعید افخم الشعرا
استادیار دکترای تخصصی
- منابع طبیعی و محیط زیست - مرتع و آبخیزداری

http://cv.birjand.ac.ir/saeedafkham/fa

علی

علی سعیدی

دکتری
مهندسی - مکانیک
علی سعیدی
استادیار دکتری
- مهندسی - مکانیک

http://cv.birjand.ac.ir/saeedi/fa

گوگل اسکالر
مهری

مهری سلیمی

دکترای تخصصی
علوم - شیمی
مهری سلیمی
استادیار دکترای تخصصی
۰۵۱۳۲۴۴۸۴۸۵ علوم - شیمی

http://cv.birjand.ac.ir/salimi/fa

رضا

رضا سندروس

دکترای تخصصی
علوم - شیمی
رضا سندروس
استادیار دکترای تخصصی
- علوم - شیمی

http://cv.birjand.ac.ir/sandaroos/fa

محمد حسن سیاری زهان

کشاورزی - زراعت
محمد حسن سیاری زهان
دانشیار -
- کشاورزی - زراعت

http://cv.birjand.ac.ir/sayyari/fa

لیلی

لیلی سیفی

دکتری
علوم تربیتی و روانشناسی - علم اطلاعات و دانش شناسی
لیلی سیفی
استادیار دکتری
۳۲۲۰۲۲۰۴ علوم تربیتی و روانشناسی - علم اطلاعات و دانش شناسی

https://birjand.academia.edu/LeiliSeifi

گوگل اسکالر ایپرینت
مفید

مفید شاطری

دکترای تخصصی
ادبیات و علوم انسانی - جغرافیا
مفید شاطری
استادیار دکترای تخصصی
۳۲۳۴۸۱۳۳ ادبیات و علوم انسانی - جغرافیا

http://cv.birjand.ac.ir/shateri/fa

گوگل اسکالر
اکبر

اکبر شایان سرشت

دکترای تخصصی
ادبیات و علوم انسانی - ادبیات
اکبر شایان سرشت
دانشیار دکترای تخصصی
۰۵۶۳۲۲۰۲۰۴۴ ادبیات و علوم انسانی - ادبیات

http://cv.birjand.ac.ir/shamian/fa