نمایش ۱۴۵ تا ۱۶۲ مورد از کل ۳۲۷ مورد.
علی

علی زارعی

دکترای تخصصی
هنر - باستان شناسی
علی زارعی
استادیار دکترای تخصصی
azareie@birjand.ac.ir هنر - باستان شناسی
۳۲۲۲۷۲۲۵

http://cv.birjand.ac.ir/zarei/fa

کتایون

کتایون زارعی طوسی

دکتری
ادبیات و علوم انسانی - زبان
کتایون زارعی طوسی
استادیار دکتری
ktoossi@birjand.ac.ir ادبیات و علوم انسانی - زبان
-

http://cv.birjand.ac.ir/zareitousi/fa

محمود

محمود زراعت پیشه

ادبیات و علوم انسانی - فلسفه و کلام اسلامی
محمود زراعت پیشه
استادیار -
m.zeraatpishe@birjand.ac.ir ادبیات و علوم انسانی - فلسفه و کلام اسلامی
-

http://cv.birjand.ac.ir/zeraatpishe/fa

علی زراعتکار مقدم

علوم - شیمی
علی زراعتکار مقدم
استادیار -
a_zeraatkar_m@yahoo.com علوم - شیمی
-

http://cv.birjand.ac.ir/zeraatkar/fa

جواد زراعتکارمقدم

دانشکده فنی فردوس - الکترونیک
جواد زراعتکارمقدم
استادیار -
javad.zeraatkar.m@gmail.com دانشکده فنی فردوس - الکترونیک
-

http://cv.birjand.ac.ir/jzeraatkarmoghadam/fa

محمد حسین زرین کوب

علوم - زمین شناسی
محمد حسین زرین کوب
استاد -
zarinkoub@birjand.ac.ir علوم - زمین شناسی
-

http://cv.birjand.ac.ir/zarrinkoob/fa

امیر زلتی

دانشکده فنی فردوس - الکترونیک
امیر زلتی
استادیار -
a_zelati@yahoo.com دانشکده فنی فردوس - الکترونیک
-

http://cv.birjand.ac.ir/zelati/fa

غلامرضا زمانی

کشاورزی - زراعت
غلامرضا زمانی
دانشیار -
gzamani@birjand.ac.ir کشاورزی - زراعت
-

http://cv.birjand.ac.ir/zamani/fa

محمد حسین

محمد حسین زنجیری

دکتری
ادبیات و علوم انسانی - معارف اسلامی
محمد حسین زنجیری
استادیار دکتری
mh.zanjiri@birjand.ac.ir ادبیات و علوم انسانی - معارف اسلامی
۳۲۲۰۲۳۰۱

http://cv.birjand.ac.ir/zanjiri/fa

پیمان زنگنه

ادبیات و علوم انسانی - علوم سیاسی
پیمان زنگنه
مربی -
p_zanganeh@birjand.ac.ir ادبیات و علوم انسانی - علوم سیاسی
-

http://cv.birjand.ac.ir/zanganeh/fa

علی

علی زنگویی

دکتری
ادبیات و علوم انسانی - معارف اسلامی
علی زنگویی
استادیار دکتری
azangoyi@birjand.ac.ir ادبیات و علوم انسانی - معارف اسلامی
۳۲۲۰۲۳۰۳

http://cv.birjand.ac.ir/alizangouei/fa

محمد ساغری

منابع طبیعی و محیط زیست - مرتع و آبخیزداری
محمد ساغری
استادیار -
msaghari@birjand.ac.ir منابع طبیعی و محیط زیست - مرتع و آبخیزداری
-

http://cv.birjand.ac.ir/saghari/fa

محمدحسین سالاری فر

علوم تربیتی و روانشناسی - روانشناسی
محمدحسین سالاری فر
استادیار -
mhsalarifar@birjand.ac.ir علوم تربیتی و روانشناسی - روانشناسی
-

http://cv.birjand.ac.ir/salarifard/fa

علی اکبر

علی اکبر سام خانیانی

دکتری
ادبیات و علوم انسانی - ادبیات
علی اکبر سام خانیانی
دانشیار دکتری
asamkhaniani@birjand.ac.ir ادبیات و علوم انسانی - ادبیات
۳۲۲۰۲۳۰۱

http://cv.birjand.ac.ir/samkhaniani/fa

سارا سبحانی

علوم - شیمی
سارا سبحانی
استاد -
ssobhani@birjand.ac.ir علوم - شیمی
-

http://cv.birjand.ac.ir/sobhani/fa

سید رضا سرافرازی

مهندسی - عمران
سید رضا سرافرازی
استادیار -
srsarafrazi@birjand.ac.ir مهندسی - عمران
-

http://cv.birjand.ac.ir/sarafrazi/fa

رضا

رضا سرحدی

دکترای تخصصی
علوم - فیزیک
رضا سرحدی
استادیار دکترای تخصصی
reza.sarhaddi@gmail.com علوم - فیزیک
۰۵۶۳۲۲۰۲۳۰۱

https://sites.google.com/site/rezasarhaddi/home

گوگل اسکالر اسکوپوس ایپرینت

محمد سروری

دانشکده فنی فردوس - الکترونیک
محمد سروری
مربی -
mohamad.soruri@yahoo.com دانشکده فنی فردوس - الکترونیک
-

http://cv.birjand.ac.ir/sorori/fa