محسن فرشاد

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۹مهندسی برق- الکترونیکدانشگاه صنعتی شریف
کارشناسی ارشد۱۳۷۲مهندسی برق- کنترلدانشگاه تهران
دکترای تخصصی۱۳۸۵مهندسی برق- کنترلدانشگاه تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، گروه مهندسی الکترونیکرئیس دفتر حوزه ریاسترسمی قطعیتمام وقت۱۹

سوابق اجرایی

 1. سرپرست آموزشکده فنی قاین از 24 بهمن 1384 تا 16 آذر 1388.

 2. مدیر گروه آموزشی مهندسی برق- الکترونیک از 15 مهر 1391 تا 9 مهر 1393.

 3. معاون آموزشی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر از 31 خرداد 1393 تا 25 دی 1396.

 4. عضو شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه بیرجند از 19 بهمن 1395 تا کنون.

 5. دبیر هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف استان خراسان جنوبی از 15 آبان 1396 تا 22 مهر 1397.

 6. رئیس دفتر حوزه ریاست دانشگاه بیرجند از 24 مهر 1397 تا کنون.
 1. مدرس نمونه دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر در سال تحصیلی 90-89.

 2. عضو هیات علمی نمونه دانشگاه بیرجند در سال تحصیلی 92-91.
 1. شناسایی سیستم ها.

 2. بهینه سازی مهندسی (شامل: روش های تحلیلی و عددی بهینه سازی کلاسیک).

 3. مباحث ویژه در مهندسی قدرت (شامل: الگوریتم های بهینه سازی هوشمند، شبکه های عصبی، و سیستم های فازی).

 4. کنترل فازی.
 1. سرپرست تیم دانشجویی اولین کنفرانس " انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران  (از 18 الی 20 اسفند 1388) ".

 2. عضو استانی کارگروه تخصصی " ترانزیت و برنامه ریزی حمل و نقل " در همایش بین المللی " خراسان جنوبی، ترانزیت و توسعه محور شرق (چابهار- بیرجند- سرخس) (18 الی 19 اردیبهشت 1391) ".
 1. مدلسازی و شناسایی سیستم ها.

 2. کنترل سیستم ها (بویژه: درایوهای الکتریکی و ربات ها).

 3. بهینه سازی سیستم ها.

 4. تحلیل و کاربرد ابزارهای هوشمند (شامل: شبکه های عصبی، سیستم های فازی، و الگوریتم های بهینه سازی هوشمند) در حوزه های مختلف علوم مهندسی.

سوابق پژوهشی

 1. سرپرست تیم دانشجویی اولین کنفرانس " انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران (18 الی 20 اسفند 1388) ".

 2. عضو استانی کارگروه تخصصی " ترانزیت و برنامه ریزی حمل و نقل " در همایش بین المللی " خراسان جنوبی، ترانزیت و توسعه محور شرق (چابهار- بیرجند- سرخس) (18 الی 19 اردیبهشت 1391) ".