نام استاد: جواد خادم

مرتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیک: jkhadem@birjand.ac.ir

آدرس وب سایت: http://cv.birjand.ac.ir/khadem

فایل رزومه: دانلود رزومه


نام واحد: دانشکده مهندسی - گروه مکانیک

تلفن : 32202050-53

فاکس:

محل کار: دانشکده مهندسی- گروه مهندسی مکانیک

اخرین وضعیت:

loading
loading
loading
loading
loading

برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ایام هفته / ساعت 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبه ترمودینامیک1 کلاس 109 حضور در گروه
یکشنبه سوخت و احتراق پیشرفته کلاس 109 جلسه گروه مشاوره
دوشنبه ریاضیات پیشرفته 2 کلاس 201 مشاوره سوخت و احتراق پیشرفته کلاس 109
سه شنبه ترمودینامیک 1 کلاس 109 حضور در گروه مشاوره
چهارشنبه مشاوره حضور در گروه
پنج شنبه