نام استاد: احمد خامسان

مرتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیک: akhamesan@birjand.ac.ir

آدرس وب سایت: khamesan.mihanblog.com

فایل رزومه: دانلود رزومه


نام واحد: دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی - گروه روانشناسی و مشاوره

تلفن : 32227044

فاکس: 32211001-056

محل کار: بیرجند، دانشگاه بیرجند، گروه روان‌شناسی صندوق پستی 97175/615

اخرین وضعیت:

<p>متغیرهای مرتبط با موقعیت های یادگیری: اضطراب امتحان، تعلل ورزی، حافظه کاری، حمایت اجتماعی، درگیری تحصیلی، قلدری، خودتنظیمی، تدریس اثربخش - شرافت علمی: تقلب - بازنمایی دانش: نقشه مفهومی - سوء مصرف مواد</p>
loading
loading
loading
loading
loading

برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ایام هفته / ساعت 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبه روش تحقیق نظری کارشناسی روانشناسی سمینار کارشناسی روانشناسی مشاوره و رفع اشکال با تعیین وقت قبلی
یکشنبه متون تخصصی 2 کارشناسی روانشناسی جلسه گروه / رفع اشکال روش تحقیق عملی کارشناسی روان‌شناسی
دوشنبه مشاوره دانشجویان ارشد با تعیین وقت قبلی مشاوره و رفع اشکال مشاوره و رفع اشکال با تعیین وقت قبلی
سه شنبه پژوهش پژوهش پژوهش
چهارشنبه پژوهش پژوهش پژوهش
پنج شنبه

عنوان مطلب:وبلاگ گذر عمر تاریخ: 1393/7/30

با سلام، مطالب روزانه‌ را در وبلاگ گذر عمر ثبت می‌کنم. لطفا به این وبلاگ مراجعه کنید

 

آدرس پست الکترونیکی

a.khamesan[at]gmail.com ::: akhmesan[at]birjand.ac.ir