نام استاد: احمد خامسان

مرتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیک: akhamesan@birjand.ac.ir

آدرس وب سایت: khamesan.mihanblog.com

فایل رزومه: دانلود رزومه


نام واحد: دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی - گروه روانشناسی و مشاوره

تلفن : 32227044

فاکس: 32211001-056

محل کار: بیرجند، دانشگاه بیرجند، گروه روان‌شناسی صندوق پستی 97175/615

اخرین وضعیت:

<p>متغیرهای مرتبط با موقعیت های یادگیری: اضطراب امتحان، تعلل ورزی، حافظه کاری، حمایت اجتماعی، درگیری تحصیلی، قلدری، خودتنظیمی، تدریس اثربخش - شرافت علمی: تقلب - بازنمایی دانش: نقشه مفهومی - سوء مصرف مواد</p>
loading
loading
loading
loading
loading

برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ایام هفته / ساعت 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبه سازمان مرکزی دانشگاه سازمان مرکزی دانشگاه سازمان مرکزی دانشگاه
یکشنبه مشاوره رفع اشکال با تعیین وقت قبلی جلسه گروه / رفع اشکال متون تخصصی 1 کارشناسی روانشناسی
دوشنبه سازمان مرکزی دانشگاه سازمان مرکزی دانشگاه سازمان مرکزی دانشگاه
سه شنبه سازمان مرکزی دانشگاه سازمان مرکزی دانشگاه سازمان مرکزی دانشگاه
چهارشنبه سازمان مرکزی دانشگاه سازمان مرکزی دانشگاه سازمان مرکزی دانشگاه
پنج شنبه

عنوان مطلب:وبلاگ گذر عمر تاریخ: 1393/7/30

با سلام، مطالب روزانه‌ را در وبلاگ گذر عمر ثبت می‌کنم. لطفا به این وبلاگ مراجعه کنید

 

آدرس پست الکترونیکی

a.khamesan[at]gmail.com ::: akhmesan[at]birjand.ac.ir