نام استاد: حسین خزیمه نژاد

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیک: hkhozeymeh@birjand.ac.ir

آدرس وب سایت: www.cv.birjand.ac.ir/khozeymehnezhad

فایل رزومه: دانلود رزومه


نام واحد: دانشکده کشاورزی - گروه مهندسی آب

تلفن :

فاکس:

محل کار: دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند

اخرین وضعیت: مشغول به كار

مهندسی رودخانه

هیدرولیک

منابع و مسائل آب کشور

قنات

تحقیقات آزمایشگاهی علوم آب

loading
loading
loading
loading
loading

برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ایام هفته / ساعت 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبه حضور در دفتر حضور در دفتر حضور در دفتر حضور در مدیریت شبانه حضور در مدیریت شبانه
یکشنبه حضور (مشاوره و راهنمایی دانشجویان) جلسه گروه مدلهای فیزیکی و هیدرولیکی (ارشد سازه های آبی) حضور در مدیریت شبانه حضور در مدیریت شبانه
دوشنبه حضور در دفتر حضور در دفتر حضور در دفتر حضور در مدیریت شبانه حضور در مدیریت شبانه
سه شنبه مسایل آب ایران (دکتری منابع آب) جلسه شورای آموزشی دانشگاه (هفته در میان) حضور در مدیریت شبانه حضور در مدیریت شبانه
چهارشنبه حضور در دفتر مکانیک سیالات مکانیک سیالات (هفته های زوج) حضور در مدیریت شبانه حضور در مدیریت شبانه
پنج شنبه