بررسی استعدادهای دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی در فرآیند شناسایی و هدایت استعدادهای

نویسندگانعمید آزادگان، محسن آیتی، محمدرضا اسدی یونسی
همایشهمایش ملی آموزش ابتدایی
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۴/۱۰/۰۵ - ۱۳۹۴/۱۰/۰۶
نوع همایشسخنرانی