نام استاد: محمد مسینایی

مرتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیک: mmassinaei@birjand.ac.ir

آدرس وب سایت: www.cv.birjand.ac.ir/massinaei

فایل رزومه:


نام واحد: دانشکده مهندسی - گروه معدن

تلفن : 478

فاکس:

محل کار: دانشکده مهندسی

اخرین وضعیت:

loading
loading
loading
loading
loading

برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ایام هفته / ساعت 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه

عنوان مطلب:تصاویر درس روش های تجزیه مواد معدنی تاریخ: 1396/3/14

http://www.cv.birjand.ac.ir/users/file/Prints.doc