نام استاد: علیرضا صمدزاده

مرتبه علمی: مربی

پست الکترونیک:

آدرس وب سایت: www.cv.birjand.ac.ir/samadzadeh

فایل رزومه:


نام واحد: دانشکده کشاورزی - گروه زراعت و اصلاح نباتات

تلفن :

فاکس:

محل کار:

اخرین وضعیت:

loading
loading
loading
loading
loading

برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ایام هفته / ساعت 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه