نام استاد: محمدعلی شمسی نژاد

مرتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیک: mshamsi@birjand.ac.ir

آدرس وب سایت: http://oldeng.birjand.ac.ir/epe/shamsinejad/

فایل رزومه: دانلود رزومه


نام واحد: دانشکده برق و کامپیوتر - گروه قدرت

تلفن : 404

فاکس:

محل کار: دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

اخرین وضعیت:

loading
loading
loading
loading
loading

برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ایام هفته / ساعت 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبه مشاوره دانشجویی (با وقت قبلی) مشاوره دانشجویی (با وقت قبلی)
یکشنبه جلسه گروه
دوشنبه ال صنعتی فرد - ماشین مخصوص زوج-104 محرکه های الکتریکی فرد 208
سه شنبه ال صنعتی - 201
چهارشنبه محرکه های الکتریکی 208 مشاوره دانشجویی ماشین مخصوص - 208
پنج شنبه

عنوان مطلب: تاریخ: 1393/12/6

الکترونیک قدرت

درایو های الکتریکی

انرژی خورشیدی