نام استاد: سارا سبحانی

مرتبه علمی: استاد

پست الکترونیک: ssobhani@birjand.ac.ir

آدرس وب سایت: http://cv.birjand.ac.ir/sobhani

فایل رزومه: دانلود رزومه


نام واحد: دانشکده علوم - گروه شیمی

تلفن : 335

فاکس:

محل کار:

اخرین وضعیت: مشغول به كار

loading
loading
loading
loading
loading

برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ایام هفته / ساعت 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه