وحید اربابی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکتری۲۰۱۶مهندسی مکانیک: بیومکانیکدانشگاه صنعتی دلفت
فوق دكتری۲۰۱۸مهندسی مکانیک: ارتوپدی-بیومکانیکدانشگاه علوم پزشکی اوترخت و دانشگاه صنعتی دلفت

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه بیرجنداستادیارپیمانیتمام وقت۲