گردشگری بیابان لوت و توسعه پایدار

نویسندگاناحمد بخشی
همایشاولین کنفرانس بین المللی گردشگری بیابان لوت
تاریخ برگزاری همایش۲۰۱۹-۰۵-۰۱
محل برگزاری همایشبیرجند
شماره صفحات۰-۰
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشبین المللی

چکیده مقاله

چکیده توسعه پایدار با استفاده و جهت دهی از منابع، هدایت سرمایهگذاریها، سمتگیری توسعه تکنولوژی و تغییری نهادی شکل گرفته و منجر به پایداری در منابع طبیعی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی می گردد. از صنعت گردشگری می توان به عنوان یکی از عوامل توسعه پایدار اشاره کرد . مناطق بیابانی و کویری یک از بخش های ارزشمند طبیعت محسوب می گردند که متاسفانه در کشور ما مهجور مانده و ضمن آنکه بهره مناسبی از آنها نبرده، به عنوان یک چالش، همواره مشکلات فراوانی را حاصل وجود آن ها متصور بوده ایم و این در حالی است که در بسیاری کشورها که از این پدیده برخوردار بوده به این مناطق نگاه ویژه ای از جهت منابع عظیم تامین انرژی، توسعه صنعت گردشگری و ... وجود دارد. بیابان لوت به سبب وجود ویژگی های طبیعی، توپوگرافی و تحت تاثیر شرایط اقلیمی خاص و برخوردار از شرایط ویژه به خصوص بکر و ناشناخته بودن بخش های فراوانی از این منطقه، یکی از منحصر به فردترین بیابان های جهان و به گونه ای قطب گرمائی کره زمین محسوب می گردد. شرایطی که این منطقه را به عنوان یک مقصد خاص جهت توسعه اکوتوریسم و بهره برداری مناسب از منابع طبیعی رها شده کشور معرفی می کند. استانهای همجوار این پدیده و میراث طبیعی می توانند با استفاده از این ظرفیت، ایجاد ارزش افزوده نموده و در کنار تغییر دیدگاهها و جهت مسافرت و گردش داخلی؛ تنوع اقتصادی، افزایش درآمدها ،ایجاد فرصتهای شغلی و افزایش امنیت را در پی داشته باشد، این امر نیازمند اقدامات و زیرساخت هایی از قبیل برنامه ریزی، حمایت و مشارکت اجتماعهای محلی، بازار یابی، مدیریت یکپارچه، تبلیغات، حذف موانع اداری، تخصیص اعتبار از سوی کارگزاران محلی و ملی و حتی بین المللی می باشد.

لینک ثابت مقاله

کلید واژه ها: بیابان لوت، توسعه، امنیت، ارزش افزوده، تامین انرژی