طراحی بهینه هندسی محفظه های تابشی با استفاده از الگوریتم تکامل تدریجی

نویسندگانامین امدی، علی صفوی نژاد، سیدیوسف احمدی بروغنی
همایشنوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۰/۰۲/۲۰ - ۱۳۹۰/۰۲/۲۲
نوع ارائهسخنرانی