بهینه سازی مستقل و همزمان خروجی های فرایند تراشکاری با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم

نویسندگانخلیل خلیلی، سیدیوسف احمدی بروغنی، فرشید جعفریان
همایشسومین کنفرانس بین المللی و دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۰/۱۰/۰۶ - ۱۳۹۰/۱۰/۰۸
نوع ارائهپوستر