شبیه سازی فرآیند خشک شدن سرامیکها به کمک اجزا محدود و پردازش تصویر

نویسندگانمحسن باقریان، خلیل خلیلی، سیدیوسف احمدی بروغنی
همایشنوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۰/۰۲/۲۰ - ۱۳۹۰/۰۲/۲۲
نوع ارائهسخنرانی