شبیه سازی اجزا محدود آهنگری دورانی سرد و مدلسازی ریاضی آن با استفاده از روش پاسخ سطح RSM

نویسندگانسیدیوسف احمدی بروغنی، سید محمد امام، مهدی دانش
همایشیازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران
تاریخ برگزاری همایش۱۳۸۹/۰۷/۲۷ - ۱۳۸۹/۰۷/۲۹
نوع ارائهسخنرانی