بررسی تاثیر نوع و هندسه لبه ابزار در فرآیند ماشینکاری متعامد

نویسندگانفرشید جعفریان، حسین امیرابادی، سیدیوسف احمدی بروغنی
همایشیازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران
تاریخ برگزاری همایش۱۳۸۹/۰۷/۲۷ - ۱۳۸۹/۰۷/۲۹
نوع ارائهسخنرانی