بررسی توزیع ضخامت دیواره و ارتفاع برآمدگی در قطعه ی هیدروفرمینگ سه راهی T شکل به روش اجزا محدود و مقایسه با نتایج تجربی

نویسندگانخلیل خلیلی، سیدیوسف احمدی بروغنی، امیر اشرفی
همایشیازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران
تاریخ برگزاری همایش۱۳۸۹/۰۷/۲۷ - ۱۳۸۹/۰۷/۲۹
نوع ارائهسخنرانی