محاسبه ضریب اصطکاک فصل مشترک قالب و لوله در حضور نایلوم به عنوان روانکار در فرایند هیدروفرمینگ سه راهی T شکل

نویسندگانخلیل خلیلی، سیدیوسف احمدی بروغنی، امیر اشرفی
همایشیازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران
تاریخ برگزاری همایش۱۳۸۹/۰۷/۲۷ - ۱۳۸۹/۰۷/۲۹
نوع ارائهسخنرانی