بررسی ارتعاشات پیچشی شفت های غیریکنواخت مخروطی با روش مدل سازی هیبریدی

نویسندگانانوشیروان فرشیدیان فر، امین ثقفی، سیدیوسف احمدی بروغنی، ایمان ثقفی
همایشنوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۰/۰۲/۲۰ - ۱۳۹۰/۰۲/۲۲
نوع ارائهسخنرانی