استفاده از مسیر بارگذاری نوسانی در فرآیند هیدروفرمینگ اتصال T شکل به روش عددی و آزمایش تجربی

نویسندگانسیدیوسف احمدی بروغنی، خلیل خلیلی
همایشدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید (ICME 2010)
تاریخ برگزاری همایش۱۳۸۸/۱۲/۱۰ - ۱۳۸۸/۱۲/۱۲
نوع ارائهسخنرانی