استفاده از روش حساسیت در بدست آوردن شکل بهینه گرده اولیه در فرایند کشش عمیق

نویسندگانسیدیوسف احمدی بروغنی، سید احسان افتخاری شهری
همایشپانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
تاریخ برگزاری همایش۱۳۸۶/۰۲/۲۵ - ۱۳۸۶/۰۲/۲۷
نوع ارائهسخنرانی