شبیه سازی کامپیوتری و مقایسه انرژی شکست فولاد ترمومکانیکال در آزمون ضربه سقوطی

نویسندگاناحسان فتحی عسگرآباد، سید حجت هاشمی، سیدیوسف احمدی بروغنی
همایشهمایش ملی مهندسی مکانیک
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۲/۰۳/۰۹ - ۱۳۹۲/۰۳/۱۱
نوع ارائهسخنرانی