مقایسه تجربی و عددی انرژی شکست فولاد ترمومکانیکال در آزمون ضربه سقوطی

نویسندگاناحسان فتحی عسگرآباد، سید حجت هاشمی، سیدیوسف احمدی بروغنی
همایشچهارمین کنفرانس لوله و خطوط انتقال نفت و گاز
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۱/۰۷/۰۸ - ۱۳۹۱/۰۷/۰۹
نوع ارائهسخنرانی