تاثیر عیب جای خالی اتمی بر استحکام نهایی نانولوله های کربنی

نویسندگانداود یزدانی، سیدیوسف احمدی بروغنی
همایشبیست و سومین همایش بین المللی مهندسان مکانیک ایران
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۴/۰۲/۲۲ - ۱۳۹۴/۰۲/۲۴
نوع ارائهسخنرانی