بررسی خواص مکانیکی و مورفولوژی فوم آلومینیومی تولید شده با استفاده از براده صنعتی آلیاژ ۷۰۷۲

نویسندگانسیدیوسف احمدی بروغنی، ایمان یعقوب زاده شادمهری، احمد مولوی
همایشاولین کنفرانس مهندسی معدن، فلزات و مواد
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۴/۰۹/۲۵ - ۱۳۹۴/۰۹/۲۵
نوع ارائهسخنرانی